Algemene Voorwaarden

1 Verkoper

Formosa gelegen te Gemeentehuisstraat 2 1740 Ternat wordt vertegenwoordigd door Mevr. Geeraerts Sylva met BTW nummer BE 0749.098.732.

Tel. nr. : + 32 (0) 2 582 18 12 E-mail: info@formosatextiel.be Website: www.formosatextiel.be

2 Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de webshop van Formosa zijn van toepassing op het volledige aanbod aan producten en diensten en toepasselijk op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper.

De koper erkent op de hoogte te zijn van deze overeenkomsten bij het plaatsen van een bestelling en bij het betalen van het aangekochte goed.

De koper is een natuurlijk persoon en handelingsbekwaam en/of kan vertegenwoordigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger, hierna verder als ‘koper’ omschreven.

De koper aanvaardt elektronische gegevensuitwisseling als bewijsmateriaal.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating …, zelfs zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

Voorwaarden kunnen aanvullend zijn maar de algemene voorwaarden gelden in geval van twijfel.

Indien één van onze voorwaarden niet rechtsgeldig zouden zijn, om welke reden ook, dan blijven de andere voorwaarden van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing als één van onze voorwaarden niet van toepassing kunnen zijn.

3 Product/Assortiment

De webshop geeft een beschrijving van het goed door het plaatsen van een foto met/zonder productcode. De foto’s zijn getrouwe weergaven van het reële product.

Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten(zolang de voorraad strekt).

Fouten of vergissingen in het assortiment verbinden de verkoper niet.

Afgeprijsde producten worden na verkoop niet teruggenomen.

4 Verkoopovereenkomst

De verkoper verbindt er zich toe, om bestellingen via de site geplaatst, te verwerken zolang het product in voorraad is en binnen de bepalingen van de algemene voorwaarden.

Via de website worden de bestellingen ingebracht voor niet-beroepsmatige doeleinden. De in casu geldende algemene voorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van het Wetboek VI Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21/12/2013 houdende invoeging van boek VI ‘Marktpraktijken en Consumenten bescherming’ in het Wetboek van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI en XV van het Wetboek van Economisch Recht, (BS 30/12/2013; err., BS 20/01/2014, err., BS 18/03/2014,err., BS 24/03/2014).

De verkoper is gerechtigd om niet in te gaan op de vragen van de koper indien deze goede redenen heeft te vrezen dat de koper zijn bestelling niet zal betalen, bijvoorbeeld op basis van ervaringen in het verleden, of op basis van eender welke andere reden.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die doorgegeven worden.

De koper dient het besteldocument correct in te vullen en de verkoper is bijgevolg niet aansprakelijk bij tekortkomingen in de bestelprocedure.

Een bestelling is definitief na aanvaarding van de algemene voorwaarden, de prijzen en beschrijvingen. Bij eventuele vragen kan contact gelegd worden met info@formosatextiel.be. Een bestelling plaatsen houdt een betalingsplicht in.

De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel gereserveerd gedurende 5 dagen. De reservering vervalt indien de betalingstermijn door de koper niet gerespecteerd wordt.

5 Prijzen

De prijzen zijn inclusief 21% BTW. De klant staat borg voor de correctheid van het BTW nummer en voor het invullen van de gegevens on line.

Formosa treft geen verantwoordelijkheid indien de koper niet ter goeder trouw is of niet de correcte administratieve handelingen heeft ondernomen.

6 Bevestiging betaling

De betaling geschiedt voorafgaand aan de levering via volgende betaalmogelijkheden : Bancontact, Maestro, Visa, PayPall, Ideal.

Nadat de betaling door de webshop aanvaard is ontvangt de verkoper een bevestigingsmail en wordt het aangekochte product geleverd. Artikelen reserveren of voorbehouden is niet mogelijk als deze niet betaald werden door de koper.

Er kan niet betaald worden met cadeaubonnen, kortingsbonnen of tegoedbonnen via de webshop.

Tegoed- en cadeaubonnen, kortingvouchers worden niet in cash omgeruild.

7 Levering

De kosten van levering worden in het aankoopproces vermeld. De levering van het bestelde product geschiedt door BPost of kan afgehaald worden bij Formosa – Gemeentehuisstraat 2 1740 Ternat.

De leveringen (<2kg) zijn gratis vanaf 30,00 EUR. De geldende tarieven zijn deze van Bpost.

Leveringen zijn mogelijk naar adressen in België en Nederland.

De leveringstermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en is soms afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. Er wordt gestreefd om een leveringstermijn aan te houden van 2 à max 3 dagen in België, verzendingen naar het buitenland kunnen mogelijks een langere leveringsdatum hebben.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of het uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder of voor schade aan de goederen veroorzaakt door het transport.

De ter beschikking stelling van de producten zal gebeuren na ontvangst van de betaling van de aangekochte producten.

Er worden geen verzendingskosten aangerekend als de levering in de winkel Formosa wordt opgehaald.

Al onze verzendingen gebeuren in samenwerking met BPost en wij rekenen enkel de kostprijs aan op basis van het gewicht van uw bestelling en naargelang de locatie van de verzending. De verzendingskosten worden aan de koper meegedeeld bij het online aankoopproces.

8 Ruilen en herroepingsrecht.

Volgens het Wetboek Economisch Recht, art VI 47-52, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst kosteloos te herroepen.

· De koper kan het artikel (met uitzondering van de afgeprijsde artikelen) binnen veertien dagen GRATIS terugbrengen en/of omruilen bij Formosa – Gemeentehuisstraat 2 – 1740 Ternat. De koper kan meteen ruilen in de winkel of krijgt een genummerde tegoedbon voor de aankoopprijs van het (de) aangekochte artikel(en).

· De koper kan het artikel (met uitzondering van de afgeprijsde artikelen) , op eigen kosten, binnen de veertien dagen per post terugzenden. De koper dient evenwel op voorhand zijn retour te melden via info@formosatextiel.be. Het artikel dient onbeschadigd te worden teruggezonden naar Formosa – Gemeentehuisstraat 2 1740 Ternat. Na verificatie van het teruggestuurde goed en enkel indien het ontvangen goed onbeschadigd ontvangen werd, welke ook de oorzaak van de beschadiging is, ontvangt de klant een creditnota en de verkoopsom wordt teruggestort.

Eventueel gemaakte kosten of vergoedingen worden niet terug betaald door de verkoper.

Indien de klant het product omruilt en nadien het omgeruilde product terugstuurt binnen de voorgeschreven termijnen, dan worden de kosten of vergoedingen afgetrokken van het terug te betalen bedrag aan de klant.

Afgeprijsde artikelen worden NIET teruggenomen of geruild.

De koper is verplicht om geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien er gebreken zijn, moet de klant de verkoper hiervan via e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De klachten in verband met de kwaliteit van de producten worden niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd behandelen en in volgende gevallen…

· Indien er zichtbare veranderingen aan het product aangebracht zijn zonder toestemming van de verkoper of bij onoordeelkundig gebruik van het product

· Indien de koper het product niet aangekocht heeft via de webshop van Formosa Ternat.

· Indien de beschadiging een gevolg is van het transport dat niet door de verkoper werd uitgevoerd

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand overleg met de verkoper, worden niet aanvaard.

9 Privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om voor intern gebruik gegevens van de klanten te verzamelen. De klant heeft overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien er niet langer informatie dient ontvangen te worden. De klant kan dit via eenvoudig verzoek per e-mail .

10 Auteursrechten

De webshop en de technologische ondersteuning daaromtrent blijven exclusief de eigendom van de verkoper en zijn auteursrechterlijke beschermde technologie.

11 Geschillen/Klachten

Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk en voldoende geargumenteerd overgemaakt te worden binnen een termijn van veertien dagen na de levering van de goederen

Bepaalde productiefouten, mankementen of schade aan de verpakking dienen met voldoende foto’s aanschouwelijk gemaakt te worden.

Het Belgische recht is van toepassing op deze site.

Gratis verzending

Alle bestellingen boven €50

Snelle & verzorgde verzending

Verzending via BPost

Kwalitatieve producten

Producten van hoogstaande kwaliteit

100% Veilig afrekenen

PayPal | Kredietkaart | Banccontact

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door het verdergaan aanvaard u dit gebruik.